Strona głównaPublicystykaKulturaDlaczego ludzi dzieli polityka? Recenzja "Prawy Umysł"

Dlaczego ludzi dzieli polityka? Recenzja „Prawy Umysł”

Moralność w najpowszechniejszej definicji to zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe. Autor książki Prawy Umysł przedstawia powody, dlaczego osoby o różnych poglądach politycznych oraz odmiennych religiach powinny spróbować wzajemnie siebie zrozumieć.

Prawy umysł to popularnonaukowa książka psychologiczna. Zamiarem autora – Jonathana Heidta jest wyjaśnienie czytelnikowi, dlaczego istnieją podziały między grupami ludźmi o innych poglądach na świat. Próbuje przedstawić, w jaki sposób działa nasz umysł oraz dlaczego intuicje pojawiają się pierwsze, a racjonalne myślenie drugie.

DEFINICJA MORALNOŚCI

Prawy Umysł przekazuje czytelnikowi wiedzę, iż każda grupa społeczna, a nawet człowiek jako jednostka, ma swój własny kompas moralny. Wychowując się w określonym otoczeniu przyjmujemy jedne wartości, a drugie odrzucamy. Kierujemy się tym, co zostaje nam przedstawione jako dobre zachowanie od najmłodszych lat. Jonathan Heidt, autor książki, uświadamia nas, że w różnych społecznościach są odmienne zachowania uznawane za dobre i złe. Nie znaczy to jednak, że osoby kierujące się innymi wartościami niż nasze są okrutne albo nie mają racji. Postrzegają one jedynie świat nieco inaczej od nas.

PSYCHOPACI

Autor porusza w książce temat moralności psychopatów. W tekście możemy przeczytać, że wychowując się w społeczeństwie wyuczają się niektórych zachowań, jak reagowanie w niektórych sytuacjach w odpowiedni sposób albo idealnie odwzorowywanie emocji.

„Psychopaci rozumują, ale nic nie czują (i wykazują poważne deficyty w sferze moralności)”.

Dowiadujemy się, że kierują się własnymi kalkulacjami, więc nie czują moralnych skutków danych czynów. Własna moralność jest więc im obca.

POŚWIECENIE UWAGI UTYLITARYZMOWI

W mojej decyzji kieruję się utylitaryzmem – kierunkiem etyki zapoczątkowanym w XVIII wieku, według którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być „największe szczęście największej liczby ludzi”. Zachowania utylitarne są blokowane przez uczucia, takie jak współczucie. Jest to przeciwny kierunek do deontologii – nauki o powinnościach i obowiązkach. Jeśli chce się osiągnąć dobry rezultat, należy do niego dojść dobrą drogą („cel nie uświęca środków”). Lektura pozwala nam pojąć, dlaczego utylitaryzm jest bardzo istotny w naszym codziennym rozumowaniu i podejmowaniu wyborów.

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA GRUPOWA

W jednej z części książki Jonathan Heidt wyjaśnia, dlaczego ludzie łączą się w grupy społeczne. Od wielu lat religia zajmowała i zajmuje wysokie miejsce w ludzkim kompasie moralnym. W zależności od kraju oraz obyczajów, ludzie kierują się innymi zasadami w swoich wyznaniach. Przestrzegając ich tworzą krąg społeczeństwa o tych samych wartościach. Powoduje to, że czują się przynależni do danej zbiorowości. Religia od tysięcy lat spaja ludzi o tym samym wyznaniu. Żyjąc w grupie odczuwamy bezpieczeństwo, troszcząc się o siebie nawzajem. Od zawsze był to znaczący czynnik w rozwijaniu się społeczeństwa.

DOŚWIADCZENIA I BADANIA

Autor przez wiele lat prowadził najrozmaitsze eksperymenty społeczne oraz psychologiczne. Dzięki nim wyciągał właściwe wnioski, które przedstawia w książce, umiejętnie tłumacząc je czytelnikowi. Jonathan Haidt nie posługuje się trudnym słownictwem, dlatego pozwala on zrozumieć tekst osobie, która nie posługuje się na co dzień naukowym słownictwem z dziedziny psychologii czy polityki. Prawy Umysł jest dla każdego!

WARTA PRZECZYTANIA

W książce Prawy Umysł zawarta jest nie tylko problematyka definicji moralności, ale również treść i wyniki eksperymentów, które przeprowadził Jonathan Haidt razem z uczonymi z całego świata. Prawie w każdym rozdziale mamy przedstawione różne ryciny, na których możemy zobaczyć otrzymane wnioski badań. Dodatkowo po każdym rozdziale autor książki podsumowuje wszystko, co zawarł w danej części w kilku lub kilkunastu zdaniach. W związku z tym możemy łatwo i przyjemnie znaleźć nurtujące nas, najważniejsze kwestie, które mogły przyciągnąć naszą uwagę podczas czytania lektury.


Jeśli interesują Cię tematy psychologii oraz funkcjonowania społeczeństwa, to zdecydowanie powinieneś przeczytać CZUJESZ TAK, JAK MYŚLISZ” – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TERAPII – RECENZJA.

Pomysł
9
Czytaj więcej recenzji
Może cię zainteresować

Zostaw komentarz

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię

Moralność w najpowszechniejszej definicji to zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe. Autor książki Prawy Umysł przedstawia powody, dlaczego osoby o różnych poglądach politycznych oraz odmiennych religiach powinny spróbować wzajemnie siebie zrozumieć.Prawy umysł to popularnonaukowa książka psychologiczna. Zamiarem autora...Dlaczego ludzi dzieli polityka? Recenzja "Prawy Umysł"

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.