Strona głównaLiteraturaWygraj książkę "Taniec słonecznika" - KONKURS

Wygraj książkę „Taniec słonecznika” – KONKURS

Writerat wraz z wydawnictwem Novae Res zapraszają na konkurs, w którym można wygrać powieść Beaty Anny Piersiak, Taniec słonecznika. Mimo że egzemplarz jest tylko jeden, to warunki udziału w konkursie są dosyć proste, a co za tym idzie – każdy może zgarnąć go dla siebie. Nie czekaj, tylko już teraz podejmij wyzwanie!

Wygraj książkę Taniec słonecznika – poruszającą opowieść o ciemnej stronie miłości.

Podczas wakacyjnego pobytu u dziadków w Bieszczadach Michalina poznaje miejscowego chłopaka, Aleksa. Choć dzieli ich niemal wszystko: pochodzenie, zainteresowania, życiowe cele, młodzi chcą być razem na przekór wszystkim i wszystkiemu. Dla Michaliny jest to pierwsze tak szczere i intensywne uczucie, dlatego poddaje mu się bez reszty i stara się tłumić w sobie wszelkie wątpliwości dotyczące ukochanego. Wkrótce jednak przemoc, agresja i alkohol zamienią ich wspólne życie w piekło… Czy Michalinie wystarczy siły na wydostanie się z pułapki, którą sama na siebie zastawiła?

Co zrobić, aby wygrać konkurs?

Należy w komentarzu pod  postem na Instagramie umieścić swoją autorską fraszkę dotyczącą miłości, cierpienia lub Bieszczad. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie strony na Facebooku, bądź profilu na Instagramie organizatora konkursu i sponsora. Przy wyłanianiu zwycięscy pod uwagę będą brane: kreatywność i poczucie humoru.

REGULAMIN znajduje się pod zdjęciem [przewiń na dół]

Wygraj książkę "Taniec słonecznika" - KONKURS
fot. Maria Gawron | Writerat

Regulamin konkursu „Wygraj książkę Taniec słonecznika”  organizowanego przez blog Writerat.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Maria Gawron (zwana dalej Writerat), adres mailowy: redakcja@writerat.pl

Blog Writerat, o adresie webowym writerat.pl, którego właścicielem jest Patryk Idziak.

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Novae Res.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/writerat.pl (zwanej dalej
“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie może wziąć udział każdy internauta, który w czasie od trwania konkursu spełni warunki uczestnictwa w konkursie.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie poprawnego konta w serwisie
Instagram. (przez „poprawne konto” ma się rozumieć niełamiące regulaminu Instagrama)

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 24.08.2020 r. do 31.08.2020 r. do godziny: 23:59

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3.08.2020 r. za pośrednictwem FanPage.

10. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Instagrama’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega: na przygotowaniu autorskiej i oryginalnej fraszki (tj. niepublikowanej nigdzie wcześniej oraz takiej, do której osoba zgłaszająca udział w konkursie ma pełne prawa). Po przygotowaniu fraszki należy zamieścić jej treść w komentarzu pod konkursowym postem na Instagramie.

12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

13. Blogerzy strony Writerat wybiorą jeden komentarz,
który ich zdaniem jest najbardziej zabawny, a przede wszystkim kreatywny, w ten sposób
zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: egzemplarz książki „Taniec słonecznika” autorstwa Beaty Anny Piersiak.

16. Nagroda zostanie przesłana pocztą.

17. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 5 (pięciu) dni od uzyskania od zwycięzcy danych adresowych potrzebnych do nadania przesyłki.

18. Writerat ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać poprzez wiadomość e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje żadnych skutków.

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres mailowy redakcja@writerat.pl z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie (mailowo) w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

28. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nadesłania nagrody.


Newsy o kulturze

Przeczytaj także

Zostaw komentarz

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.