Wygraj książkę „Alazza” – KONKURS

Podręcznik ufologa – recenzja książki „Wszystko, co wiemy o UFO” Elisabeth i Marka Neila

Gdyby w szkołach przekazywano wiedzę na temat UFO oraz obcych cywilizacji, z pewnością jedną z podstawowych lektur byłaby książka małżeństwa Elisabeth i Marka Neila....

Epicka opowieść – recenzja książki „Jazda na rydwanie” Juliana Hardy’ego

Czytając wielopoziomową powieść Jazda na rydwanie, nie trudno o stwierdzenie, iż tę książkę niełatwo zaszufladkować do konkretnego gatunku. Autor zaserwował czytelnikom swoistą mieszankę romansu,...

„Gra” – recenzja książki Rafała Bąka

Co byś zrobił, gdybyś przeżywał jeden dzień w kółko? Ten sam poranek, identyczną rozmowę z przyjacielem? Witold, główny bohater Gry autorstwa Rafała Bąka, musi zmierzyć...

Przyjemność połączona z pomaganiem? Da się!

Lubicie kupować rzeczy i pomagać innym, ale nie wiecie, jak to połączyć? Dariusz Zwoliński, autor 10 gramów logiki, wpadł na genialny pomysł! Już teraz...

Razem z Wydawnictwem IX serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Tym razem proponujemy wam powieść Cezarego Czyżewskiego – Alazza. Zasady są bardzo proste i każdy ma szansę wygrać. Nie czekajcie!

Wygraj książkę Alazza – opowieść pełną tajemnic.

Tadeusz Siekierski, fizyk, zostaje przypadkowo wciągnięty przez swojego kolegę policjanta w sprawę z pozoru czysto kryminalną – zabójstwo mężczyzny na jednym z bydgoskich osiedli. Historia zaczyna się jednak komplikować, gdy okazuje się, iż sprawca niekoniecznie musi być człowiekiem. Trzeźwo myślący Siekierski przekonuje się, że otaczający go świat, to nie tylko dające się potwierdzić naukowo zjawiska fizyczne…

Opowieść pełna tajemnic, sił potężniejszych niż ludzkość i magii, czającej się w zaułkach Bydgoszczy.

Recenzja książki Alazza Cezarego Czyżewskiego

Co zrobić, aby wygrać?

Wyobraźcie sobie, że w twoim mieście zalęgły się demony. Gdzie według ciebie mogłyby mieszkać, i co by robiły na co dzień? Swoje odpowiedzi zamieśćcie pod postem konkursowym na naszym Facebook’u lub Instagramie, najbardziej kreatywny komentarz wygra jedną książkę Cezarego Czyżewskiego.

Regulamin konkursu „Wygraj książkę Alazza”  organizowanego przez blog Writerat.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Maria Gawron (zwana dalej Writerat), adres mailowy: [email protected]

Blog Writerat, o adresie webowym writerat.pl, którego właścicielem jest Patryk Idziak.

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Wydawnictwo IX.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook czy Instagram.
Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronach www.instagram.com/writerat.pl i www.facebook.com/writeratpl/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie może wziąć udział każdy internauta, który w czasie od trwania konkursu spełni warunki uczestnictwa w konkursie.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie poprawnego konta w serwisie
Instagram, Facebook (przez „poprawne konto” ma się rozumieć niełamiące regulaminu obu platform.)

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 21.10.2020 r. do 04.11.2020 r. do godziny: 23:59

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6.11.2020 r. za pośrednictwem Fanpage.

10. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Instagrama’a lub Facebook’a

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe: Wyobraź sobie, że w twoim mieście zalęgły się demony. Gdzie według ciebie mogłyby mieszkać, i co by robiły na co dzień? Po przygotowaniu odpowiedzi należy zamieścić jej treść w komentarzu pod konkursowym postem na Instagramie lub Facebooku

12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

13. Blogerzy strony Writerat i autor książki Cezary Czyżewski wybiorą jeden komentarz,
który ich zdaniem jest najbardziej zabawny, a przede wszystkim kreatywny, w ten sposób
zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: egzemplarz książki „Alazza” autorstwa Cezarego Czyżewskiego.

16. Nagroda zostanie przesłana pocztą.

17. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 5 (pięciu) dni od uzyskania od zwycięzcy danych adresowych potrzebnych do nadania przesyłki.

18. Writerat ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Writerat nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać poprzez wiadomość e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje żadnych skutków.

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres mailowy [email protected] z dopiskiem “Konkurs”

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie (mailowo) w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

28. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nadesłania nagrody.

 

Podręcznik ufologa – recenzja książki „Wszystko, co wiemy o UFO” Elisabeth i Marka Neila

Gdyby w szkołach przekazywano wiedzę na temat UFO oraz obcych cywilizacji, z pewnością jedną z podstawowych lektur byłaby książka małżeństwa Elisabeth i Marka Neila....

Epicka opowieść – recenzja książki „Jazda na rydwanie” Juliana Hardy’ego

Czytając wielopoziomową powieść Jazda na rydwanie, nie trudno o stwierdzenie, iż tę książkę niełatwo zaszufladkować do konkretnego gatunku. Autor zaserwował czytelnikom swoistą mieszankę romansu,...

„Gra” – recenzja książki Rafała Bąka

Co byś zrobił, gdybyś przeżywał jeden dzień w kółko? Ten sam poranek, identyczną rozmowę z przyjacielem? Witold, główny bohater Gry autorstwa Rafała Bąka, musi zmierzyć...

Przyjemność połączona z pomaganiem? Da się!

Lubicie kupować rzeczy i pomagać innym, ale nie wiecie, jak to połączyć? Dariusz Zwoliński, autor 10 gramów logiki, wpadł na genialny pomysł! Już teraz...

[18+] „Dotyk” – erotyk inny niż wszystkie?

Od jakiegoś czasu wzbraniam się przed lekturą erotyków. Każdy dla mnie wygląda tak samo, mimo zapewnień autora, że ten zwali z nóg. Ale Dotyk zapowiadał...

Weekendowa polecajka #12 – „Noce w Rodanthe”

Tego jeszcze nie proponowałam, ale najwyższy czas. Dziś zapraszam do obejrzenia ekranizacji jednej z powieści Nicholasa Sparksa. Noce w Rodanthe to dramat o pięknej...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here